• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Pakunki na media abrazyjne

  Pompy z mediami abrazyjnymi

  KRAJ® KR 503Z

   

  Do pomp wirowych z roztworami wysoce ściernymi, zawiesinami cząstek stałych, krystalizującymi. Do mieszalników, mikserów oraz wszędzie tam gdzie pakunek powinien dodatkowo spełniać funkcję łożyskowania.

  Pakunek hybrydowy wykonany w układzie zebra. Jako surowca użyto specjalnej przędzy z usieciowionego PTFE z zabudowanym grafitem oraz ciągłego wysokowytrzymałego, zaimpregnowanego włókna aramidowego. Połączenie właściwości mechanicznych aramidu z bardzo dobrymi parametrami ślizgowymi włókien grafitowo-PTFE daje stabilną pracę pakunku w wysokich obciążeniach mechanicznych oraz urządzeniach z mediami silnie wycierającymi.  Aramid odpowiada za „utrzymanie czystości w obszarze dławnicy", a włókna grafitowo-PTFE za parametry ślizgowo-temperaturowe. W zależności od warunków aplikacji może być wykonany w wersji:

   

  KRAJ® KR 503 ZR - włókno aramidowe stanowi integralnq całość z rdzeniem przejmując w całości naciski formujące.

  KRAJ® KR 503 ZZ - włókna aramidowe znajdują się na zewnątrz rdzenia.

  KRAJ® KR 503 ZE -z rdzeniem elastomerowym w postaci rurki lub wałka

  KRAJ® KR 503 ZO - z wytrzymałą mechanicznie przędzą o znikomym współczynniku tarcia zamiast włókien aramldowych.

  Pompy tłokowe/Mieszalniki

  KRAJ® KR 503K

   

   Do pomp tłokowych oraz mediów abrazyjnych, zawiesin, piasku itp. Do mieszalników, mikserów oraz wszędzie tam gdzie pakunek oprócz funkcji uszczelniającej stanowi dodatkowe łożyskowanie.

  Hybrydowy pakunek wykonany z włókien jak wyżej (KR 503 Z) w układzie, w którym przędza aramidowa znajduje się na narożach. Taka budowa dodatkowo poprawia wytrzymałość mechaniczną szczeliwa oraz zwiększa jego odporność na zjawisko .podwijania się pakunku" w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego i zabezpiecza go przed „wciskaniem" w szczeliny dławnicowe. W zależności od warunków aplikacji może być wykonany w wersji:

  KRAJ® KR 503 KR - włókno aramidowe stanowi integralną całość z rdzeniem przejmując w całości naciski formujące.

  KRAJ® KR 503 KZ - włókna aramidowe znajdują się na zewnątrz rdzenia.

  KRAJ® KR 503 KE -z rdzeniem elastomerowym w postaci rurki lub wałka

  KRAJ® KR 503 KO - z wytrzymałą mechanicznie przędzą o znikomym współczynniku tarcia zamiast włókien aramidowych.

  Pompy

  KRAJ® KR 314

   

  Pakunek do pomp z mediami wycierającymi, zanieczyszczonymi cząstkami stałymi krystalizującymi, do papierni, kopalni, cukrowni - pompy mleka wapiennego, soku, cukrzycy, błota, wody spławiakowej  Pakunek splatany z długiej skręcanej przędzy aramidowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Może być stosowany na wyeksploatowanych dławnicach o gorszym stanie tulei. Odpowiednio dobrana gęstość splotu stanowi barierę dla cząstek abrazyjnych. Wielostopniowa impregnacja dyspersją grafitową w całym przekroju szczeliwa polepsza właściwości ślizgowe. Budowa taka pozwoliła osiągnąć bardzo dobrą odporność mechaniczną na media zanieczyszczone, typową dla włókien aramidowych, przy jednoczesnym zredukowaniu zjawiska wycierania tulei.

  Pompy/Zawory

  KRAJ® KR 312

   

  Do pomp z mediami abrazyjnymi, do papierni, kopalni, cukrowni pomp mleka wapiennego, soku, cukrzycy, błota, wody spławiakowej. Pomp z mediami zawierającymi cząstki piasku, żwiru itp.  Pakunek wykonany z długich skręcanych włókien aramidowych o wysokiej odporności mechanicznej. W celu zminimalizowania efektu wycierania tulei, zmniejszenia wsp. tarcia włókna poddawane są wieloetapowej impregnacji PTFE. Duża zawartość impregnatu oraz specjalna technologia wytwarzania powoduje że szczeliwo jest przystosowane do pracy w szybkoobrotowych pompach (V= 20 m/s), posiada dużą elastyczność i łatwo ulega przeformowaniu. Pakunek może być powszechnie stosowany w pompach z mediami wycierającymi, mieszalnikach, mikserach.

  Pompy

  KRAJ® KR 300

   

  Jarzma młynów węglowych. Media wysoce abrazyjne, krystalizujące z cząstkami stałymi, piaskiem itp.   Szczeliwo splatane z ciągłego włókna aramidowego. Charakteryzuje się największą odpornością mechaniczną i termiczną wśród włókien aramidowych. silikonów. Włókna aramidowe zwiększają parametry ruchowe oraz chronią przed działaniem związków chemicznych. Ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne, pakunek jest często stosowany na pierścienie zamykające komorę dławnicową w pompach. Stanowi skuteczną barierę zabezpieczającą przed wciskaniem pakunków w szczeliny obudowa (wał) dławik I migrowaniem zanieczyszczeń stałych wzdłuż komory dławnicowej.

  Pompy

  KRAJ® KR 302

   

  Do pomp o większych obrotach  z mediami wycierającymi, krystalizującymi. Jarzma młynów.  Pakunek z ciągłego włókna aramidowego impregnowanego PTFE oraz środkiem smarnym z dodatkową zewnętrzną impregnacją PTFE rozszerzającą możliwości stosowania w pompach o większych prędkościach obrotowych. Bardzo dobre właściwości mechaniczne włókien umożliwiają pracę na mediach wysoce abrazyjnych.

  KRAJ® KR 304 jak wyżej zamiast zewnętrznej impregnacji PTFE zastosowano dyspersję grafitowg oraz płytkowy grafit mineralny polepszający efektywność pracy w podwyższonych temperaturach.

  Pompy

  KRAJ® KR 290   

   

  Media abrazyjne, emulsje, farby, zawiesiny itp.  Szczeliwo splatane z włókna kynolowego impregnowanego PTFE oraz bezsilikonowymi środkami smarnymi. Wielostopniowa impregnacja polepsza warunki współpracy z tuleją ochronną oraz uodpornia pakunek na działanie związków chemicznych. Bardzo dobre właściwości mechaniczne włókien umożliwiają pracę na mediach wysoce abrazyjnych, z tuleją ochronną oraz uodpornia pakunek na działanie związków chemicznych. Bardzo dobre właściwości mechaniczne włókien umożliwiają pracę na mediach wysoce abrazyjnych.

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl