• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Certyfikacja maszyn (CE)

  Oferujemy pełen zakres usług związanych z zagadnieniami certyfikacji maszyn i linii produkcyjnych oraz ich dostosowaniem do wymagań zasadniczych lub minimalnych.

   

  Oznakowanie CE (Conformité Européenne) jest potwierdzeniem, że wyrób, na którym jest umieszczone spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wymóg  stosowania wspólnego dla rynku europejskiego znaku ma na celu uzyskanie jednorodnej, przejrzystej  i wiarygodnej strefy techniki opartej na kompetencjach technicznych uczestników rynku oraz wytwarzanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości. Deklaracja zgodności w myśl obowiązujących przepisów jest wymagana:

  • dla nowych maszyn wprowadzanych  na rynek europejski,

  • maszyn oddawanych do użytku na rynku europejskim,

  • maszyn "starych" po modernizacji.

  W takim przypadku maszyna musi spełniać wymagania zasadnicze, a wiodącym przepisem jest Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE MD wraz z uaktualnieniem 2009/127/WE oraz przepisy powiązane jak: Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE LVD, Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC, czy Dyrektywa Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE PED.

  Maszyny "stare" muszą spełniać wymagania minimalne  - obowiązuje Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE.

  Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzamy pełen proces dopuszczający maszyny, urządzenia i linie produkcyjne do użytkowania lub ich wprowadzenia na rynek europejski.

  W przypadku zainteresowania naszym wsparciem prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. certyfikacji i analiz obliczeniowych.

   

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl