• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Pakunki do ogólnych zastosowań

  Pompy/zawory

  KRAJ® KR 500

   

  Wysokojakościowy chemoodporny pakunek na wszystkie media, w tym agresywne chemicznie oprócz bardzo silnych kwasów utlaniających (dymiący kwas azotowy, oleum, woda królewska).

  Pakunek zaplatanay jest z ekspandowego (usieciowionego) PTFE z wbudowanymi na stałe cząsteczkami grafitu. Ponieważ grafit stanowi integralną część włókna, pakunek posiada ponadprzeciętne zdolności do odprowadzenia ciepła oraz właściwości samosmarujące. Nie wyciera tulei na wale. Połączenie zalet grafitu  PTFE sprawia, że szczeliwo nie wymaga doatkowych środków impregnujących, które ulegają wypłukaniu wraz z upływem czasu pracy. Odpowiedni sprężysty splot powoduje, że pakunek pracuje stabilnie przez długi okres eksploatacji w większości zastosowań. Jednostkowa cena zakupu zestawiona z bezobsługową pracą i łatwością omntażu, kwalifikują pakunek do większości zastosować przemysłowych.

  Typ KRAJ® KR 503 Z -ze wzmocnieniem aramidowym w układzie zebra.

  Typ KRAJ® KR 503 K -ze wzmocnieniem aramidowym na krawędziach

   

  KRAJ® KR 510

   

  Ekonomiczna alternatywa KRAJ® KR 500, w którym zastosowano kombinację dwóch rodzajów przędzy grafitowo-PTFE. Odpowiednie ustawienie włókien powoduje, że zewnętrzne warstwy, współpracujące z elementami ruchowymi są identyczne jak w KRAJ® KR 50. Pozostałe cechy jak wyżej

  Typ KRAJ® KR 513 Z -ze wzmocnieniem aramidowym w układzie zebra.

  Typ KRAJ® KR 513 K -ze wzmocnieniem aramidowym na krawędziach

   

  KRAJ® KR 520 

   

  Popularny pakunek do pomp, do mediów agresywnych chemicznie w wielu gałęziach przemysłu.

  Pakunek wyknoany z włókna, którego producentem jest W.L. Gore, Zastosowany grafit "zabudowany" jest w ekspandowany PTFE. Specjalne opatentowane włókna (grafit nie ulega naturalnym procesom wypłukiwania i wycierania) oraz jednorodna struktura pakunku w całym przekroju zapobiegają niszczeniu zewnętrznej powierzchni szczeliwa, co w efekcjie minimalizuje zjawisko wycierania tulei. Szczeliwo charakteryzuje się długą żywotnością, niskim współczynnikiem tarcia oraz doskonałymi właściwościami ślizgowymi przez cały okres eksploatacji.

   

  KRAJ® KR 602

   

  Szczeliwo do pomp i armatury o wysokiej zdolności do odprowadzania ciepłą. Uniwersalne zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

  Pakunek z przędzy grafitowej impregnowanej PTFE. Dyspersja PTFE sprawia, że mikroszczeliny międzysplotowe doskonale wypełnia impregnat. Jest to pakunek samosmarujący o niskim współczynniku tarcia i wysokiej zdolności do odprowadzania ciepła. Szczeliwo jest elastyczne, idealnie dopasowuje się do uszczelnianej powierzchni tworząc jednorodną tuleję odwzorowującą kszczałt komory dławnicowej.

  Typ KRAJ® KR 602 Z - pakunek przeznaczony do aplikacji o zwiększonych wymaganiach ruchowych wykonany z dodatkowym włóknem o wysokiej wytrzymałości mechaniczno-termicznej.

   

  KRAJ® KR 264

   

  Uniwersalny pakunek do wysokoobrotowych pomp. Do aplikacji w miejscach gdzie temperatura przekracza 250°C a nie jest wskazana praca szczeliw grafitowych.

  Elastyczne szzeliwo z włókien węglowych o znakomitej odporności mechanicznej. Wysoka czystość włókien zmodyfikowanych inhibitorami korozji stanowi skuteczną barierę dla zjawisk korozyjnych. Zwarty diagonalny splot zapewnia długą żywotność pakunku, elastycznośc i stabilną pracę przez cały okres eksploatacji. Budowa taka umożliwia stosowanie tego materiału na pierścienie zewnętrzne- zamykające komorę dławnicową Wielostopniowa impregnacja dodatkowymi środkami smarnymi podnosi parametry ślizgowe i temperaturowe. Pakunek może pracować w pompach o wysokich prędkościach obrotowych, gdzie występują trudne warunki aplikacji(bicie, zwiększony szczeliny, duże naciski formujące).

  Typ KRAJ ® KR264I dodatkowo każde włókno wzmocnione jest inconelem polepszającym efektywnośc pracy pod zwiększonym naciskiem formującym.

   

  KRAJ® KR 202

   

  Pakunek na umiarkowane warunki pracy do większości mediów występujących w przemyśle.

  Szczeliwo z włókien synterycznych impregnowanych PTFE oraz specjalnymi środkami smarnymi. Wielostopniowa impregnacja włókien podnosi jego walory użytkowe. Dobre parametry w połączneiu z niską ceną spowodowały, że jest to potymalne uszczelnienie na większośc mediów o średnich parametrach roboczych spotykanych w przemyśle, w szczególności tam gdzie biały kolor uszczelnenia wymagany jest ze względów technologicznych.

   

  KRAJ® KR 204

  Pakunek ogólnego stosowania do pracy w środkowisku rozcieńczonych zasad i kwasów w niskich temperaturach.

  Uniwersalny pakunek z preoksydowanych włókien syntetycznych z dodatkiem wysokojakościowego grafitu i bezsilikonowych środków smarnych. Grafit polepsza efektywność odprowadzania ciepła i parametry ślizgowe. Pakunek charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i trybologicznymi. W sposób satysfakcjonujący pracuje w większości zastosowań na średnich parametrach roboczych.

   

  KRAJ® KR 402

   

  Do pomp w przemyśle spożywczym i chemicznym. Typ 402 K do homogenizatorów, pomp tłokowych, pomp z mediami abrazyjnymi.

  Pakunek pompowy do zakładów chemicznych wykonany z czystych włókien PTFE 100% odporności chemicznej. Wielostopniowa impregnacja w połączeniu ze środkami smarnymi powoduje, że szczeliwo wykazuje większe zdolności do odprowadzania ciepła z obszaru pracy.

  Typ 402K - pakunek jak wyżej w wykonaniu z narożnymi z impregnowanej przędzy aramidowej. Odporne mechanicznie naroża eliminują zjawosko "podwijania się pakunku" w wyniku ruchu posuwisto-zwrotnego i zabezpoeczają go przed wciskaniem w powiększone szczeliny dławnicowe.

   

  KRAJ® KR 112

   

  Pakunek o bardzo małym współczynniku tarcia, w niskich temperaturach może pracować na mediach abrazyjnych.

  Pakunek wykonany z naturalnych i wytrzymałych mechanicznie włókien ramii. Warunkowo może pracować w mediach abrazyjnych Znikomy współczynnik tarcia włókien sprawia, że tuleja nie jest niszczona przez pakunek. Szczeliwo jest elastyczne, podatne na przeformowanie i łątwo dopasowuje się do uszczelnannych powierzchni. Poprawnie pracuje w niższym zakresie temperatur. Wielostopniowa impregnacja PTFE poprawia jego właściwości użytkowe. Posiada dobrą odpornośc na produkty ropopochodne (oleje,paliwa) i rozpuszczalniki.

  KRAJ® KR114 - pakunek z impregnacją grafitową

   

  KRAJ® KR 100 

   

  Do przemysłu spożywczego, na media obojętne do instalacji wodnych. Może pracować w kontakcjie z tłuczami, olejami i innymi związkami organicznymi.

  Szczeliwo wykonane z naturalnego włókna bawełnianego modyfikowanego pod kątem poprawienia właściwości roboczych. W zależności od miejsca aplikacji, w celu poprawienia odporności chemicznej, zmniejszenia tarcia, polepszenia odprowadzania ciepła, pakunek może być wykonany jako:

  KRAJ® KR 100 - bez impregnacji

  KRAJ® KR 102 - z impregnacją PTFE

  KRAJ® KR 104 - z impregnacją grafitową

   

  Zawory/Pompy tłokowe/Mieszalniki

  KRAJ® KR 400

   

  Pakunek przeznaczony do medió agresywnych chemicznie pod wysokim ciśnienie. Do mieszalników, pomp tłokowych. Do zadławien wielkogabarytowych, które wskutek dużego ciężaru mają tendencje do ugniatania pakunków na dolnym odcinku obwodu dławnicy.

  Specjalny pakunek dla zakładów chemicznych wynkonany z czystych włókien PTFE 100% odporności chemicznej. Brak dodatkowych środków smarnych oraz zwarty zaplot umożliwia zastosowanie w zakresie temp. do 280C na zaworach z mediami agresywnymi chemicznie o najcięższych parametrach pracy. Specjalna impregnacja zapoczątkowana już na pojedynczym włóknie stanowi doskonałą powierzchnię współpracującą z wszelkimi elementami pracującymi w ruchu posuwisto-zwrotnym i wolnoobrotowym. Ścisły splot charakteryzuje się doskonałą szczelnością przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności oraz zdolności do przeformowania. W przypadku pomp tłokowych oraz mieszalników szczeliwo stanowi dodatkowe osiowanie dla uszczelnianej powierzchni.

   

  Połączenia kielichowe /Kompensatory

  KRAJ® KR 284

   

  Impregowany PTFE pakunek wykonany z włókien nie ulegających biodegradowalnym procesom rozkładu. Specjalnie przystosowany do pracy w połączeniach statycznych, uszczelneniach kielichowych, kompensatorach itp.

   

  PAKUNEK, KTÓREGO JESZCZE NIE MA A TWOIM ZDANEM BYĆ POWINIEN

  Jeśli w wymienionych naszych produktach nie znalazłeś pakunku, który spełniałby twoje oczekiwania zadzwoń do nas. Po konsultacji techniczej i poznaniu warunków aplikacji wykonamy uszczelnienie, którego będziesz pomysłodawcą - konstruktorem. Rozwój nowych, doskonalszych rozwiązań jest możliwy na drodze wymiany informacji.

  Razem stworzymy prodkukt dający pełną satysfakcję.

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl