• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Polimerowe powłoki zabezpieczające, pokrycia i reprofilacja konstrukcji budowlanych

  Thortex 74

  Grano Tech

  3M Scotchkote Epoxy Concrete Repair 474

  Trzykomponentowy (baza, utwardzacz, kruszywo) materiał do odbudowy ubytków konstrukcji betonowych takich jak zniszczone posadzki, rampy, pęknięte fundamenty. Ze względu na wysokie własności wytrzymałościowe już w cienkich warstwach, stosowany często również do kotwienia śrub fundamentowych i wykonywania podlewek cienkowarstwowych. Zestaw zawiera niezbędny do użycia dwuskładnikowy aktywator, który może być stosowany w przypadku powierzchni zawilgoconych.

  Thortex 805 Wall Tech LW

  3M Scotchkote Epoxy Concrete Mortar 474

  Ultralekki trzykompnentowy (baza, utwardzacz, kruszywo) metariał przeznaczony do odbudowy konstrukcji, szczególnie przy pracach na wysokości. Główne obszary zastosowań to naprawa sklepień i sufitów, odbudowa płaszczy chłodni kominowych, uzupełniania nadproży i filarów. Ciężar właściwy 0,925 g/cm3. Zestaw zawiera niezbędny do użycia dwuskładnikowy aktywator, który może być stosowany w przypadku powierzchni zawilgoconych.

  Thortex 810

  Floor Tech SP

  3M Scotchkote Epoxy Saler 810

  Uniwersalny, dwuskładniowy kompozyt z możliwością wypełniania go kruszywem. W wersji bez kruszywa stosowany między innymi do wtryskowego wykonania uszczelnień, zabezpieczeń zbiorników betonowych przed wycieraniem i agresją chemiczną, cienkowarstwowych pokryć posadzek zapobiegających pyleniu i niszczeniu oraz jako miedzywarstwa wklejająca między starym a nowym betonem. W wersji z kruszywem materiał służy do wykonywania grubowarstwowych podłóg przemysłowych, reprofilacji konstrukcji betonowych oraz napraw koron osadników w oczyszczalniach ścieków i wykonywania cienkowarstwowych posadzek fundamentowych. Dostępny również w wersji odprowadzającej ładunki elektryczne.

  Torthex 830

  Uni Tech GP Primer

  3M Scotchkote Epoxy Primer GP 830

  Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny materiał podkładowy przeznaczony do wszystkich powierzchni gładkich, takich jak: glazura, ściany kartonowo-gipsowe i inne powierzchnie mineralne.

  Thortex 940

  Uni Tech MC Primer

  3M Scotchkote Epoxy Primer MC 145

  Dwuskładnikowy podkład epoksydowy, przeznaczony do powierzchni metalowych czyszczonych do pierwszego stopnia czystości, powierzchni stali ocynkowanej i konstrukcji betonowych.

  Thortex 920

  Dwuskładnikowa, gruba powłoka epoksydowa przeznaczona do powierzchni czyszczonych ręcznie wg. standardu St 2. Materiał może być stosowany jako warstwa podkładowa lub samodzielna warstwa wykończeniowa w zależności od warunków pracy.

  Throtex 930

  Copon KS 16 W

  Dwuskładnikowa powłoka epoksydowa o wysokiej odporności termicznej w zanurzeniu do 120 ÷ 140 ⁰C w zależności od agresywności chemikaliów. W szczególności przeznaczona od pokryć zbiorników i rurociągów wody zasilającej, kondensatu i solanki.

  Thortex 152

  Chemi Tech 152 LV

  3M Scotchkote Epoxy Coating 152 LV

  Dwuskładnikowa, gruba warstwa epoksydowa do ochrony antykorozyjnej powierzchni oczyszczonych do II stopnia czystości. Materiał może być również nakładany na powierzchnie zawilgocone. Dopuszczony przez firmę Lloyds do pokryć zbiorników balastowych.

  Thortex 970

  Chemi Tech EP

  3M Scotchkote Epoxy Coating 162 EP

  System zaprojektowany jako grubowarstwowa ochrona urządzeń, zbiorników i osadników oczyszczalni ścieków. Możliwość nakładania zarówno na powierzchnie stalowe jak i betonowe.

  Thortex 980
  Chemi Tech UC

  3M Scotchkote Epoxy Coating 175 UC

  Najwyższej jakości powłoka chemoodporna przeznaczona do ochrony powierzchni betonu i stali narażonych na zanurzenie w agresywnych mediach chemicznych (tabela odporności dostępna na życzenie) i w podwyższonej temperaturze do 120 ⁰C. Materiał stanowi alternatywę dla gumowania i innych metod zabezpieczeń. System jest klasyfikowany przez IPTiF jako długotrwałe zabezpieczenie w atmosferze korozyjności C5-l oraz jako materiał zabezpieczający w instalacjach odsiarczania spalin. Wysoka odporność termiczna i chemiczna pozwala zastosować powłokę do zabezpieczeń wewnątrz kominów w przypadkach możliwości tworzenia się agresywnych związków chemicznych podczas skraplania spalin.

  Thortex 985

  Chemi Tech USR

  3M Scotchkote Epoxy 175 SR

  Dwuskładnikowy materiał epoksydowo – poliaminowy o dobrych własnościach odpornościowych, szczególnie na działanie rozpuszczalników organicznych, alkoholi i paliw płynnych.

  Thortex 990

  Chemi Tech UW

  Bezrozpuszczalnikowa warstwa epoksydowa do aplikacji w środowisku wilgotnym. Specjalna kombinacja hydrofilowej żywic poliaminowej daje możliwość pochłaniania wilgoci podczas utwardzania. Doskonała do pokryć elementów pracujących w warunkach zwiększonej wilgotności takich jak platformy, kadłuby, rurociągi wody chłodzącej itp.

  Thortex 995
  Chemi Tech PU

  Szybkoutwardzalna warstwa poliuretanowa przeznaczona do pokryć instalacji w ruchu, które podlegają zmiennym odkształceniom dynamiczno-termicznym (odkształcalność do 35%).


   


   

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl